පුවත්

පිරිසිඳු දේශපාලනයක් සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමූහිකය පුලුල් කිරීමට අවධානය

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය හා පිරිසිඳු දේශපාලනයක් සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමූහිකය අතර මාසික හමුව ඊයේ (04) පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වින.

\"\"මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය හා පිරිසිඳු දේශපාලනයක් සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමූහිකය අතර මාසික හමුව ඊයේ (04) පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වින.

එහිදී කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවූ අතර මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන් ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීමේ සම්මුඛ සාකච්ඡා එළඹෙන ජූනි මස සිට සිදුකිරීමට ආරම්භ කිරීමටද එහිදී එකඟවිය.

එමෙන්ම පිරිසිඳු දේශපාලනයක් සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමූහිකය තවදුරටත් පුලුල් කරගැනීම කෙරෙහිද එහිදී අවධානයට ලක්වූ අතර සාමූහිකයේ සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින්ම එළඹෙන හමුවලදී තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකු සමූහය වෙනුවෙන් සහභාගී කරවාගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබාගත යුතු බවටද එහිදී එකඟතාවයට පැමිණෙන ලදී. ඊට අමතරව සමූහයට ඇතුළත්ව නොමැති සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට විවෘතව සමූහයට එක්වන ලෙසට ආරාධනා කිරීමටද එකඟවූ අතර දැනට මෙම සමූහය තුළ නොමැති පක්ෂවල නායකයින්ට සෘජුව ආමන්ත්‍රණයකොට එම පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන් ඊට සහභාගීකරවාගැනීමටද අවධානය යොමුවිය.

මීට අමතරව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය විසින්  එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින්  පිරිසිදු දේශපාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම වෙනුවෙන් පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ලබන ජූනි මස සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමටද එහිදී එකඟතාවට පැමිණීම විශේෂත්වයකි.
 

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com