පුවත්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නිර්දේශ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවට

සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලය බවට පත්වී, අනතුරුව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නිර්දේශ ලබන 9 වනදා සිට සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

\"\"සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලය බවට පත්වී, අනතුරුව  නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නිර්දේශ ලබන 9 වනදා සිට සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුව පත්කල අනුකාරක සභා හයෙහි වාර්තාවල ඇතුළත් නිර්දේශ මෙසේ සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීමට නියමිත බවයි ජාතික පුවත්පතක් වාර්තාකොට ඇත්තේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටු සභාපතිවරයා වශයෙන් අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කටයුතු කරන අතර  පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනු ලබන දේශපාලන පක්ෂවල යෝජනාද මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් කෙරෙන බවයි එම පුවත්පත වාර්තාකොට ඇත්තේ. 
 

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com