පුවත්

20 සම්බන්ධයෙන් වන පෙත්සම සලකාබැලේ

20 වන සංශෝධනයට අදාලව පැෆ්රල් සංවිධානය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනුකොට ඇති පෙත්සම අද (06) සලකාබලනු ලැබීය

\"\"20 වන සංශෝධනයට අදාලව පැෆ්රල් සංවිධානය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනුකොට ඇති පෙත්සම අද (06) සලකාබලනු ලැබීය.

පැෆ්රල් සංවිධානය මෙම පෙත්සම මගින් රටේ ජනතාවගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට සෘජුව බලපාන මෙම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයෙන් පමණක් සීමානොවී ජනමත විචාරණයකට ලක්කල යුතුය යන මතයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අර්ථ නිරූපනයක් ඉල්ලා ඇත.
 

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com