පුවත්

මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ පාර්ශවයන් අතර සංවාදයක්

වර්තමාන මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඊට සම්බන්ධ පාර්ශවයන් අතර සංවාදයක් බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ් හීදී පැවැත්වින.

\"\"වර්තමාන මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඊට සම්බන්ධ පාර්ශවයන් අතර සංවාදයක් බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ් හීදී පැවැත්වින.

දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින්, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින්, විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් හා සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් මෙම වැඩසටහන සඳහා එක්ව සිටි අතර පසුගිය පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණ ක්‍රමය කෙසේ විය යුතුද යන්න සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී පුලුල් වශයෙන් සංවාදයට බඳුන්විය.

එහිදී ඉදිරිපත්වූ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරින් සලකා බලමින් ප්‍රායෝගික තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික ලක්ෂණ ආරක්ෂාවන මැතිවරණ ක්‍රමයක් යෝජනා කිරීමට විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල ප්‍රාමාණික දැනුමක් සහිත විද්වතුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කිරීමටද යෝජනා වූ අතර අවසන් යෝජනාවලිය ඉතා ඉක්මණින් සියලු දේශපාලන පක්ෂ වෙත ලබාදීමටද කටයුතු කරන බව සංවාද මණ්ඩපය මෙහෙයවූ පැෆ්රල් විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා පෙන්වාදුන්නේය.

මෙම වැඩසටහන සඳහා පහසුකම් සැපයීම මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය හා පැෆ්රල් එක්ව සිදුකළේය.

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com