පුවත්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයෙන් චිත්‍ර තරඟයක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය එක්ව පවත්වනු ලබන චිත්‍ර තරඟාවලියට චිත්‍ර එකතු කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය එක්ව පවත්වනු ලබන චිත්‍ර තරඟාවලියට චිත්‍ර එකතු කිරීම මේ වන  විට ආරම්භ කර ඇත.

10 ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් හා පිරිවෙන්හි අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ට මෙම තරඟය සඳහා සහභාගී විය හැකි අතර ප්‍රජාව අපි...ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපිමයි යන මාතෘකාව ඔස්සේ චිත්‍ර නිර්මාණ සිදුකල යුතුය.

මෙසේ එවනු ලබන චිත්‍ර නිදහස් මාධ්‍යය චිත්‍ර විය යුතු අතර අඟල් 18*14 ප්‍රමාණයට ඒවා නිර්මාණය කර එවිය යුතුය.

මෙහිදී තරඟයේ පළමු දෙවන හා තෙවන ස්ථාන ලබාගන්නා සිසු සිසුවියන්ට හා පාසල්වලට ත්‍යාග මුදල් හා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතය.
 
වැඩි විස්තර සදහා... 

0112514441/2 සුදේශ්
 

ආදර්ශ අයදුම්පත මෙතැනින් බාගත කරගන්න...
 
\"\"
 
\"\"

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com