පුවත්

හිතල ගත්තු තීරණයක් නොවැම්බර් 02 වෙනිදා

රාජිත දිසානායකගේ ‘හිතල ගත්තු තීරණයක්’ නාට්‍ය නොවැම්බර් 02 (සෙනසුරාදා) සවස 07ට ලයනල් වෙන්ඞ්ට් හිදී වේදිකා ගත කෙරේ.

රාජිත දිසානායකගේ ‘හිතල ගත්තු තීරණයක්’ නාට්‍ය නොවැම්බර් 02 (සෙනසුරාදා) සවස 07ට ලයනල් වෙන්ඞ්ට් හිදී වේදිකා ගත කෙරේ. 

‘සමබිම’ අනුග්‍රහයෙන් වේදිකා ගත කෙරෙන හිතල ගත්තු තීරණයක් නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර සමබිම කාර්යාලයෙන් සහ ලයනල් වෙන්ඞ්ට් රංගහලෙන් දැන් ලබා ගත හැක. වීරයා මැරිලා, සිහින හොරු අරන්, ආපහු හැරෙන්න බෑ, ආදර වස්තුව, නැතුව බැරි මිනිහෙක් ඇතුළු රසික විචාර අවධානයට පාත්‍ර වූ නාට්‍ය රැසක් නිර්මාණය කළ රාජිත දිසානායකගේ නවතම නිර්මාණය, ‘හිතල ගත්තු තීරණයක්’ ස්ත්‍රී පුරුෂ ආදරය පිළිබඳ ආදරයෙන් බලන්නට පෙළඹවීමකි. 

 
 
 
 
 
ප්‍රවේශ පත්‍ර සදහා විමසීම්

0771097910 - රුවිනි
0771097916 - ජයනි   
 
 
 

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com