පුවත්

ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන නිරීක්ෂකයින්ට කොළඹදී පුහුණුවක්

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයන්හි නිරීක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (13) පැවැත්වේ.

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයන්හි නිරීක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (13) පැවැත්වේ.

දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන සඳහා මෙම නිරීක්ෂකයින් යෙදවීම අපේක්ෂා කරන අතර ඔවුන්ට මනා පුහුණුවක් ලබාදීම අද දින පුහුණු වැඩසටහනෙහි අපේක්ෂාවයි.
 
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ හිටපු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්.එම් මොහොමඩ් මහතා, විධායක අධ්‍යක්ෂක රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා, පැෆ්රල් උප සභාපති ඩීන් මහතා මෙන්ම ජාතික සම්බන්ධීකාරක සුජීව ගයනාත් මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙහි සම්පත් දායකයින් වශයෙන් සහභාගීවී සිටිති. 
 
 

 

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com