වීඩියෝ

සෘජු හෝ වක්‍ර ප්‍රචාරණ එපා

සෘජු හෝ වක්‍ර ප්‍රචාරණ එපා

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station : Supreme TV

ඡන්දපොළට යන්න පැකිලෙන්න එපා

ඡන්දපොළට යන්න පැකිලෙන්න එපා

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station : News Center

සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය අඛණ්ඩව

සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය අඛණ්ඩව

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station : TV Derana

කිසිදු බියක් ඇතිකරගන්න එපා

කිසිදු බියක් ඇතිකරගන්න එපා

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station : Siyatha TV

විදේශීය නිරීක්ෂකයින් එනවාද?

විදේශීය නිරීක්ෂකයින් එනවාද?

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station :

නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පසුබට වන්නේ නැහැ - ඉසුරු කරවිට

නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පසුබට වන්නේ නැහැ - ඉසුරු කරවිට

Broadcast on: Thursday 30 July, 2020
TV Station : ITN

Pathikada, 16.07.2020 Asoka Dias interviews Rohana Hettiarachchi, Executive Derector, PAFFREL

Pathikada, 16.07.2020 Asoka Dias interviews Rohana Hettiarachchi, Executive Derector, PAFFREL

Broadcast on: Thursday 16 July, 2020
TV Station : SIRASA TV

ඇස් දස දහසක් අපේක්ෂකයින් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

ඇස් දස දහසක් අපේක්ෂකයින් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Thursday 02 July, 2020
TV Station : Paffrel Organization

මහ මැතිවරණයට ඔබ ලෑස්ති ද? | අලුත් දවස | Dawasa

මහ මැතිවරණයට ඔබ ලෑස්ති ද? | අලුත් දවස | Dawasa

Broadcast on: Thursday 11 June, 2020
TV Station : SIRASA TV

FACE THE NATION

FACE THE NATION

Broadcast on: Monday 01 June, 2020
TV Station : TV One

News 1st NEWSLINE March 04 - 2020

News 1st NEWSLINE March 04 - 2020

Broadcast on: Thursday 05 March, 2020
TV Station : SIRASA TV

අලුත් දවස Dawasa 03-03-2020

අලුත් දවස Dawasa 03-03-2020

Broadcast on: Tuesday 03 March, 2020
TV Station : SIRASA TV

Vidiyalai Nokki | விடியலை நோக்கி

Vidiyalai Nokki | விடியலை நோக்கி

Broadcast on: Wednesday 13 November, 2019
TV Station : Nethra TV

ජනාධිපතිවරණ නිරික්ෂණ කටයුතු සඳහා නිරීක්ෂකයින් 4000ක් - PAFFREL

ජනාධිපතිවරණ නිරික්ෂණ කටයුතු සඳහා නිරීක්ෂකයින් 4000ක් - PAFFREL

Broadcast on: Wednesday 13 November, 2019
TV Station : TV Derana

DIFFERENTLY ABLED CAN APPLY FOR SERVICES BEFORE NOV 09

DIFFERENTLY ABLED CAN APPLY FOR SERVICES BEFORE NOV 09

Broadcast on: Thursday 07 November, 2019
TV Station : TV Derana

රාජ්‍ය බලය හා දේපළ භාවිත කිරීමෙහි අඩුවක් නෑ

රාජ්‍ය බලය හා දේපළ භාවිත කිරීමෙහි අඩුවක් නෑ

Broadcast on: Monday 28 October, 2019
TV Station : TV Derana

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com