වීඩියෝ

Ayubowan Suba Dawasak 2019-10-17 | Rupavahini

Ayubowan Suba Dawasak 2019-10-17 | Rupavahini

Broadcast on: Thursday 17 October, 2019
TV Station : SLRC

?? ???????? ??? ?????????? ?????? ???? ???????

?? ???????? ??? ?????????? ?????? ???? ???????

Broadcast on: Tuesday 15 October, 2019
TV Station : TV Derana

ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් 35 දෙනාට වැදගත් පණිවුඩයක්

ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් 35 දෙනාට වැදගත් පණිවුඩයක්

Broadcast on: Thursday 10 October, 2019
TV Station : SIRASA TV

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන අපේක්ෂකයන් ප්‍රමාණය නිසා මෙරට ජනතාවට සිදුවන බරපතල කාරණය

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන අපේක්ෂකයන් ප්‍රමාණය නිසා මෙරට ජනතාවට සිදුවන බරපතල කාරණය

Broadcast on: Thursday 10 October, 2019
TV Station : SIRASA TV

ඉදිරි සති දෙක තුළදී මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කල හැකියි - පැෆ්රල්

ඉදිරි සති දෙක තුළදී මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කල හැකියි - පැෆ්රල්

Broadcast on: Monday 16 September, 2019
TV Station : TV Derana

සියලුම ජනපතිවරණ අපේක්ෂකයින් එක වේදිකාවට කැඳවීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා

සියලුම ජනපතිවරණ අපේක්ෂකයින් එක වේදිකාවට කැඳවීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා

Broadcast on: Saturday 14 September, 2019
TV Station : Rupavahini

සියලුම ජනාධිපති අපේක්ෂකයින් එක් වේදිකාවකට

සියලුම ජනාධිපති අපේක්ෂකයින් එක් වේදිකාවකට

Broadcast on: Friday 13 September, 2019
TV Station : LANKADEEPA WEB

දෙවන මනාපය ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදුකිරීම අවශ්‍යයි - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

දෙවන මනාපය ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදුකිරීම අවශ්‍යයි - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Sunday 08 September, 2019
TV Station : Swarnawahini

ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ ඇති වැදගත්කම - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ ඇති වැදගත්කම - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 27 August, 2019
TV Station : Ada Derana 24

ආසන්න දිනයකදී මැතිවරණ පවත්වන්න - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

ආසන්න දිනයකදී මැතිවරණ පවත්වන්න - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Saturday 17 August, 2019
TV Station : TV Derana

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සදහා මිලියන 4000කට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වෙනවා

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සදහා මිලියන 4000කට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වෙනවා

Broadcast on: Wednesday 14 August, 2019
TV Station : Siyatha TV

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී දෙවන හා තෙවන මනාපය තීරණාත්මකයි - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී දෙවන හා තෙවන මනාපය තීරණාත්මකයි - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Wednesday 14 August, 2019
TV Station : TV Derana

?? ????? ?? ? ????? ?? ???? - ???????

?? ????? ?? ? ????? ?? ???? - ???????

Broadcast on: Wednesday 14 August, 2019
TV Station : TV Derana

ආසන්න දිනකදී මැතිවරණ දෙකම පැවැත්විය යුතුය යන්න අපගේ ස්ථාවරයයි - පැෆ්රල්

ආසන්න දිනකදී මැතිවරණ දෙකම පැවැත්විය යුතුය යන්න අපගේ ස්ථාවරයයි - පැෆ්රල්

Broadcast on: Wednesday 14 August, 2019
TV Station : Swarnawahini

ව්‍යවස්ථා සම්පාදකයෝ පළාත් සභාවට අදාල නීති අතරමං කරලා - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

ව්‍යවස්ථා සම්පාදකයෝ පළාත් සභාවට අදාල නීති අතරමං කරලා - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Wednesday 14 August, 2019
TV Station : TNL

පුංචි සංශෝධනයකින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය හැකියි - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

පුංචි සංශෝධනයකින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය හැකියි - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Wednesday 14 August, 2019
TV Station : Hiru TV

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com