වීඩියෝ

පළාත් පාලන ඇමතිවරයා හා නිරීක්ෂණ සංවිධාන අතර සාකච්ඡාවක්

පළාත් පාලන ඇමතිවරයා හා නිරීක්ෂණ සංවිධාන අතර සාකච්ඡාවක්

Broadcast on: Thursday 03 August, 2017
TV Station : Sirasa TV

ප්‍රචාරණ වියදම් සීමාකිරීමේ කෙටුම්පත විෂය බාර ඇමතිවරයාට

ප්‍රචාරණ වියදම් සීමාකිරීමේ කෙටුම්පත විෂය බාර ඇමතිවරයාට

Broadcast on: Thursday 03 August, 2017
TV Station : Hiru TV

මැතිවරණය කල්දැමීමට විවිධ හේතුසාධක දක්වන්න එපා - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

මැතිවරණය කල්දැමීමට විවිධ හේතුසාධක දක්වන්න එපා - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Saturday 29 July, 2017
TV Station : Hiru TV

මෑතකාලයේ නුසුදුසු පුද්ගලයින් ව්‍යවස්ථාදායකයට ඇතුළත්වෙලා තියෙනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

මෑතකාලයේ නුසුදුසු පුද්ගලයින් ව්‍යවස්ථාදායකයට ඇතුළත්වෙලා තියෙනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 23 May, 2017
TV Station : Sirasa TV

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුම අනුරාධපුර නගරයට ළඟාවෙමින්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුම අනුරාධපුර නගරයට ළඟාවෙමින්

Broadcast on: Thursday 16 March, 2017
TV Station : March 12 Movement

රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ඔද්දල්වෙලා තියෙන්නේ – රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ඔද්දල්වෙලා තියෙන්නේ – රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 07 March, 2017
TV Station : Sirasa TV

සීමානිර්ණ ගැසට් කිරීමට උපරිමයෙන් ගතහැක්කේ මසක කාලයක් පමණයි - පැෆ්රල් විධායක අධ්‍යක්ෂක

සීමානිර්ණ ගැසට් කිරීමට උපරිමයෙන් ගතහැක්කේ මසක කාලයක් පමණයි - පැෆ්රල් විධායක අධ්‍යක්ෂක

Broadcast on: Monday 30 January, 2017
TV Station : TV DERANA

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ නිර්ණායක රටම පිළිගන්න දෙයක් - ශ්‍රීලනිප මහලේකම්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ නිර්ණායක රටම පිළිගන්න දෙයක් - ශ්‍රීලනිප මහලේකම්

Broadcast on: Thursday 22 September, 2016
TV Station :

මෙය එක් නිලධාරියෙක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

මෙය එක් නිලධාරියෙක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

Broadcast on: Tuesday 31 May, 2016
TV Station :

අනූෂ පැල්පිටගේ පත්වීම ගැන විවිධ මත

අනූෂ පැල්පිටගේ පත්වීම ගැන විවිධ මත

Broadcast on: Monday 30 May, 2016
TV Station : Sirasa TV

March 12 Movement Relief Programme - Aranayake

March 12 Movement Relief Programme - Aranayake

Broadcast on: Saturday 21 May, 2016
TV Station :

මැතිවරණ පිළිබඳව ජනතා විශ්වාසය පළුදුවීමේ අවධානමක් තිබෙනවා - මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය

මැතිවරණ පිළිබඳව ජනතා විශ්වාසය පළුදුවීමේ අවධානමක් තිබෙනවා - මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය

Broadcast on: Wednesday 14 October, 2015
TV Station : Sirasa TV

Most peaceful election in the recent history

Most peaceful election in the recent history

Broadcast on: Wednesday 19 August, 2015
TV Station : TV Derana

No major incidents reported at polls - Elections Chief

No major incidents reported at polls - Elections Chief

Broadcast on: Monday 17 August, 2015
TV Station : TV Derana

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කලොත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කලොත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා

Broadcast on: Saturday 15 August, 2015
TV Station : Sirasa TV

මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු වලින් වලකින්න

මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු වලින් වලකින්න

Broadcast on: Friday 14 August, 2015
TV Station : TV Derana

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com