වීඩියෝ

?????? - ?????? ??????????????

?????? - ?????? ??????????????

Broadcast on: Monday 17 June, 2019
TV Station : SIRASA TV

เลือกตั้ง 62 : เครือข่ายแอนด์เฟลลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง

เลือกตั้ง 62 : เครือข่ายแอนด์เฟลลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง

Broadcast on: Saturday 23 March, 2019
TV Station : SpringNews

නිල වශයෙන් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ පළාත් සභා මැතිවරණයයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

නිල වශයෙන් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ පළාත් සභා මැතිවරණයයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

Broadcast on: Wednesday 20 February, 2019
TV Station : Sirasa TV

පැෆ්රල් 30 වන සංවත්සරය කතානායකතුමාගේ සභභාගීත්වයෙන්

පැෆ්රල් 30 වන සංවත්සරය කතානායකතුමාගේ සභභාගීත්වයෙන්

Broadcast on: Thursday 14 February, 2019
TV Station : Swarnawahini

පැෆ්රල් සංවිධානයේ 30 වන සංවත්සරය සැමරේ

පැෆ්රල් සංවිධානයේ 30 වන සංවත්සරය සැමරේ

Broadcast on: Thursday 14 February, 2019
TV Station : Hiru TV

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යුග මෙහෙවරක ජනතාවාදී දැක්ම

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යුග මෙහෙවරක ජනතාවාදී දැක්ම

Broadcast on: Thursday 14 February, 2019
TV Station : TV Derana

30 ஆண்டு நிறைவில் MBC நிறுவனத்தின் சேவைக்காக அளித்த கௌரவிப்பு.

30 ஆண்டு நிறைவில் MBC நிறுவனத்தின் சேவைக்காக அளித்த கௌரவிப்பு.

Broadcast on: Thursday 14 February, 2019
TV Station : Shakthi TV

පැෆ්රල් 30 වන සංවත්සරය උත්සවාකාරයෙන් සැමරේ

පැෆ්රල් 30 වන සංවත්සරය උත්සවාකාරයෙන් සැමරේ

Broadcast on: Thursday 14 February, 2019
TV Station : ITN

පැෆ්රල් ජනතාවට නිදහස් මැතිවරණ ලබාදීමේ අරමුණින් බිහිවූ සංවිධානයක්

පැෆ්රල් ජනතාවට නිදහස් මැතිවරණ ලබාදීමේ අරමුණින් බිහිවූ සංවිධානයක්

Broadcast on: Tuesday 12 February, 2019
TV Station : SRI LANKA RUPAVAHINI CORPORATION

පසුගිය වසර 30 තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කල දේ බොහෝමයි - පැෆ්රල්

පසුගිය වසර 30 තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කල දේ බොහෝමයි - පැෆ්රල්

Broadcast on: Tuesday 05 February, 2019
TV Station : ITN

අමාත්‍යවරුන්ගෙන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ ලබාගන්න - පැෆ්රල්

අමාත්‍යවරුන්ගෙන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ ලබාගන්න - පැෆ්රල්

Broadcast on: Tuesday 18 December, 2018
TV Station : Sirasa TV

චෝදනා නොලබපු අය කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්කරන්න - පැෆ්රල්

චෝදනා නොලබපු අය කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්කරන්න - පැෆ්රල්

Broadcast on: Tuesday 18 December, 2018
TV Station : Hiru TV

පත්වන ආණ්ඩුව කුමක් වුවත් අපට ගැටලුවක් නැහැ - පැෆ්රල්

පත්වන ආණ්ඩුව කුමක් වුවත් අපට ගැටලුවක් නැහැ - පැෆ්රල්

Broadcast on: Friday 14 December, 2018
TV Station : Hiru TV

අයවැය පැරදුණත් වසර දෙකක් යනතෙක් පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවන්න බෑ

අයවැය පැරදුණත් වසර දෙකක් යනතෙක් පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවන්න බෑ

Broadcast on: Wednesday 12 December, 2018
TV Station : Sirasa TV

පාර්ලිමේන්තුව තුළම බුද්ධිමත්ව මෙම ගැටලුව විසදාගන්න - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

පාර්ලිමේන්තුව තුළම බුද්ධිමත්ව මෙම ගැටලුව විසදාගන්න - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

Broadcast on: Monday 03 December, 2018
TV Station : TV Derana

ඩොනමෝර් කොමිෂන් සභාවේ සිට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දක්වා කෘතිය ජනපතිතුමන් අතට

ඩොනමෝර් කොමිෂන් සභාවේ සිට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දක්වා කෘතිය ජනපතිතුමන් අතට

Broadcast on: Monday 27 August, 2018
TV Station : Siyatha TV

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com