වීඩියෝ

සියලු මැතිවරණ නිදහස් හා සාධාරණව පැවැත්වීම අපගේ බලාපොරොත්තුවයි - ජනාධිපතිතුමා

සියලු මැතිවරණ නිදහස් හා සාධාරණව පැවැත්වීම අපගේ බලාපොරොත්තුවයි - ජනාධිපතිතුමා

Broadcast on: Monday 27 August, 2018
TV Station : SLRC

අපිට අවශ්‍යවන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරන්න - ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා

අපිට අවශ්‍යවන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරන්න - ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා

Broadcast on: Monday 27 August, 2018
TV Station : HIRU TV

නිදහස් මැතිවරණ සඳහා වන ආසියානු ජාලයේ සිව්වන සමුලුව ආරම්භවේ

නිදහස් මැතිවරණ සඳහා වන ආසියානු ජාලයේ සිව්වන සමුලුව ආරම්භවේ

Broadcast on: Monday 27 August, 2018
TV Station : TV DERANA

ආසියානු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ජාලයේ සිව්වැනි සැසිවාරයට දින නියම වෙයි

ආසියානු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ජාලයේ සිව්වැනි සැසිවාරයට දින නියම වෙයි

Broadcast on: Thursday 23 August, 2018
TV Station : Sirasa TV

කිසිවකුටත් ප්‍රජාතවන්ත්‍රවාදයේ වටිනාකම් පිළිබඳ අදහසක් නෑ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

කිසිවකුටත් ප්‍රජාතවන්ත්‍රවාදයේ වටිනාකම් පිළිබඳ අදහසක් නෑ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

Broadcast on: Wednesday 15 August, 2018
TV Station : Hiru TV

Report of the Civil Society Committee to Review Provincial Council Election System

Report of the Civil Society Committee to Review Provincial Council Election System

Broadcast on: Monday 30 November, -0001
TV Station :

PAFFREL urges govt to hold PC Elections

PAFFREL urges govt to hold PC Elections

Broadcast on: Tuesday 19 June, 2018
TV Station : TV Derana

අපේක්ෂක වියදම් සීමාකිරීමට අදාල නීති ගෙන එන ලෙසට අවධාරණය කරනවා - පැෆ්රල්

අපේක්ෂක වියදම් සීමාකිරීමට අදාල නීති ගෙන එන ලෙසට අවධාරණය කරනවා - පැෆ්රල්

Broadcast on: Sunday 10 June, 2018
TV Station : Sirasa TV

Issues in new electoral system should be resolved before PC Elections -PAFFREL

Issues in new electoral system should be resolved before PC Elections -PAFFREL

Broadcast on: Saturday 24 March, 2018
TV Station : TV DERANA

සෘජු හෝ වක්‍ර මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවලින් වලකින්න - පැෆ්රල්

සෘජු හෝ වක්‍ර මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවලින් වලකින්න - පැෆ්රල්

Broadcast on: Thursday 08 February, 2018
TV Station : TV DERANA

සැලකියයුතු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පිරිසක් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහ

සැලකියයුතු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පිරිසක් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහ

Broadcast on: Thursday 11 January, 2018
TV Station : Sirasa TV

සැලකිය යුතු පිරිසක් දේශපාලනයට එන්නේ හම්බකරගන්න - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

සැලකිය යුතු පිරිසක් දේශපාලනයට එන්නේ හම්බකරගන්න - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

Broadcast on: Thursday 11 January, 2018
TV Station : TV Derana

අපරාධ චෝදනා ලැබූ විශාල පිරිසක් ඡන්දයට ඉදිරිපත්වෙලා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

අපරාධ චෝදනා ලැබූ විශාල පිරිසක් ඡන්දයට ඉදිරිපත්වෙලා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Monday 08 January, 2018
TV Station : Hiru TV

පැෆ්රල් පෙත්සම විභාගයට දින නියම කෙරේ

පැෆ්රල් පෙත්සම විභාගයට දින නියම කෙරේ

Broadcast on: Monday 04 December, 2017
TV Station : TV Derana

පැෆ්රල් සංවිධානය ගොනුකල පෙත්සම විභාගයට ගැනේ

පැෆ්රල් සංවිධානය ගොනුකල පෙත්සම විභාගයට ගැනේ

Broadcast on: Monday 04 December, 2017
TV Station : Sirasa TV

මැතිවරණය කල්දමාගැනීමේ වෑයම සම්පූර්ණයෙන්ම පහවගොස් නැහැ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

මැතිවරණය කල්දමාගැනීමේ වෑයම සම්පූර්ණයෙන්ම පහවගොස් නැහැ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Monday 04 December, 2017
TV Station : Hiru TV

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com